Can not read this email? click here.
 
 
Hunter Douglas
QuadroClad® QC200 е нашият върхов фасаден панел, с конструкция от алуминиеви екструдирани рамки по периферията на панела. Специално разработеният екструдиран профил осигурява лесен монтаж с болтова връзка към всеки вид носеща подконструкция. Затворената конкавна фуга между панелите на QC200, допълнително усилва визуалния ефект и подчертава растера на фасадата.
QC200 Quadroclad® Honeycomb
Ръководство за фасади
Техническа брошура

Façade type: QuadroClad® QC200 | Project: ANB Bank - Cherry Creek North, Denver, USA | Architect: Open Studio Architecture
 

Façade type: QuadroClad® QC200 | Project: ANB Bank - Cherry Creek North, Denver, USA | Architect: Open Studio Architecture
 

Façade type: QuadroClad® QC200 | Project: ANB Bank - Cherry Creek North, Denver, USA | Architect: Open Studio Architecture
 

Façade type: QuadroClad® QC200 | Project: ANB Bank - Cherry Creek North, Denver, USA | Architect: Open Studio Architecture
 

Façade type: QuadroClad® QC200 | Project: ANB Bank - Cherry Creek North, Denver, USA | Architect: Open Studio Architecture
 
 
QC200 Quadroclad® Honeycomb
Ръководство за фасади
Техническа брошура
 
©2021 Hunter Douglas | All rights reserved. | Edit Account | Click here to unsubscribe.