Can not read this email? click here.
 
 
Hunter Douglas
Таваните от вертикални плоскости Baffles са идеални за подобряване на акустиката и контрол на шума в общите части. От гледна точка на дизайна, Baffles създават пространственa линейна структура с впечатляващ външен вид. Практично и лесно над тавана се интегрират инсталаци като осветление, климатизация, окабеляване и спринклерни системи, като същевременно се осъществява лесен достъп до тях.
Baffles
Tavola™ Straight
Tavola™ Levels
Контакт

Ceiling type: Baffle Tavola™ Straight | Project: The Darwin Centre, UK | Architect: Chapman Taylor Architects
 

Ceiling type: Baffle Tavola™ Straight | Project: The Darwin Centre, UK | Architect: Chapman Taylor Architects
 

Ceiling type: Baffle Tavola™ Straight | Project: Law firm Wragge Lawrence Graham & Co, UK | Architect: Project architects Weedon
 

Ceiling type: Baffle Tavola™ Straight | Project: Law firm Wragge Lawrence Graham & Co, UK | Architect: Project architects Weedon
 

 
Baffles
Tavola™ Straight
Tavola™ Levels
Контакт
 
©2021 Hunter Douglas | All rights reserved. | Edit Account | Click here to unsubscribe.