Can not read this email? click here.
 
 
Hunter Douglas
Таваните от вертикални плоскости Baffles са идеални за подобряване на акустиката и контрол на шума в общите части. От гледна точка на дизайна, Baffles създават пространственa линейна структура с впечатляващ външен вид. Практично и лесно над тавана се интегрират инсталаци като осветление, климатизация, окабеляване и спринклерни системи, като същевременно се осъществява лесен достъп до тях.
Baffles
Контакт

Ceiling type: Tavola Baffles | Project: Ecolor, Romania | Architect: Cosmin Todor
 

Ceiling type: Tavola Baffles | Project: Ecolor, Romania | Architect: Cosmin Todor
 

Ceiling type: Tavola Baffles | Project: Ecolor, Romania | Architect: Cosmin Todor
 

Ceiling type: Tavola Baffles | Project: Ecolor, Romania | Architect: Cosmin Todor
 

Ceiling type: Tavola Baffles | Project: Ecolor, Romania | Architect: Cosmin Todor
 

Ceiling type: Tavola Baffles | Project: Ecolor, Romania | Architect: Cosmin Todor
 
 
Baffles
Контакт
 
©2021 Hunter Douglas | All rights reserved. | Edit Account | Click here to unsubscribe.