Ja Nee

Selecteer land

taal:

Taal selecteren

  Mijn gegevens onthouden

  Privacy Policy


  1. INTRODUCTIE

  Je privacy is belangrijk voor Hunter Douglas Europe en gelieerde Europese HDE Affiliate-entiteiten (“wij”, “ons”, “onze” of “HDE Affiliate”) en we streven ernaar om je persoonsgegevens te beschermen. In deze verklaring brengen we je op de hoogte over de manier waarop wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (AVG) en andere relevante wetten op gegevensbescherming (wetten op gegevensbescherming).

  Lees deze privacyverklaring aandachtig en regelmatig om een duidelijk inzicht  te krijgen in hoe wij je gegevens verzamelen, gebruiken, beschermen of anderszins verwerken.

  De verwerkingsverantwoordelijke kan verschillend zijn voor de verscheidene onderhavige gegevensverwerkingsactiviteiten en zal nader gespecificeerd worden in de volgende hoofdstukken van deze verklaring.

   

  2. REIKWIJDTE

  Deze privacyverklaring bevat de volgende informatie over onze verwerkingsactiviteiten:

  • Wie is verantwoordelijk voor het bezit van je gegevens• Welke gegevens verzamelen we• Waarom verzamelen we je gegevens en op basis van welke juridische gronden• Of je vereist bent om ons je gegevens te verstrekken• Met wie delen we je gegevens• Hoelang bewaren we je gegevens• Hoe beschermen we je gegevens• Wat zijn je rechten• Hoe kun je contact met ons opnemen• Updates aan deze verklaring

  Als je bezwaren hebt of vragen die niet beantwoord kunnen worden door deze verklaring, neem dan contact met ons op met behulp van onze contactgegevens die vermeld staan in de sectie 'Hoe kun je contact met ons opnemen' hieronder.

   

  3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERWERKEN VAN JE GEGEVENS?

  • Website(s) en andere digitale platformen worden beheerd door Hunter Douglas Europe B.V., Piekstraat 2, 3071 EL, Rotterdam.
  • Verkoop en marketing op het e-commercedeel van deze website(s) worden uitgevoerd door de verantwoordelijke plaatselijke verkoop- en marketingteams.

   

  4. WELKE GEGEGEVENS VERZAMELEN WE?

  We zullen persoonsgegevens verzamelen die je ons verstrekt wanneer je de website(s) en andere digitale platformen gebruikt.

  We zullen de volgende persoonsgegevens verzamelen:

  • Individuele contactgegevens van klanten (naam, bedrijf, postcode, stad, land, adres, e-mail, telefoon, beroep);
  • Accountgegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord
  • Documenten van klanten, zoals prijsopgaves en bestellingen.

  Anayse van website, e-mail en overige digitale platformen


  5. WAAROM VERZAMELEN WE JE GEGEVENS EN OP WELKE JURIDISCHE GRONDEN?


  De via onze website verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze verstrekt werden, zoals hieronder opgenoemd. Als je bijvoorbeeld gebruik maakt van onze contactformulieren of je gegevens opgeeft om downloads te krijgen, zullen we de verstrekte gegevens alleen gebruiken om op je vraag te antwoorden en/of de inhoud te sturen waarom je vroeg.

  We gebruiken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en volgens de respectievelijke rechtsgronden

  Doeleind

  Rechtsgrond

  Om contact met je op te nemen (in vervolg op jouw verzoek via websiteformulieren)

  Toestemming / voor het doel om een overeenkomst af te sluiten

  Om onze nieuwsbrief te verstrekken

  Toestemming

  Om je de documenten te verstrekken uit ons documentencentrum

  Uitvoering van een overeenkomst

  De inhoud op onze website beschikbaar te stellen

  Rechtmatig belang;

  De diensten te verstrekken die we via onze website aanbieden

  Rechtmatig belang;

  Marketing/Verkoop

  Rechtmatig belang; Toestemming

   

   
  6. VEREISTE OM GEGEVENS OP TE GEVEN

  Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens op te geven wanneer je een product of dienst van ons koopt. Je hebt te allen tijde de keuze om je persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken. Het kan echter nodig zijn dat je ons bepaalde persoonsgegevens verstrekt zodat we je alle functies van onze producten en/of onze diensten kunnen leveren. Als je ervoor kiest om ons je persoonsgegevens niet te verstrekken, kan het zijn dat wij de producten en/of diensten die je wilt kopen, niet kunnen leveren.

  7. GEGEVENS DELEN MET DERDE PARTIJEN BINNEN EN BUITEN DE EER

  Hunter Douglas Europe B.V. kan je persoonsgegevens eventueel met onze gelieerde ondernemingen delen.

  Overeenkomstig deze privacyverklaring en zoals wettelijk toegestaan is, kan Hunter Douglas Europe B.V. derde partijen gebruiken voor bepaalde diensten. Voor zover derde partijen je persoonsgegevens gebruiken om hun diensten uit te voeren, hebben zij toestemming van Hunter Douglas Europe B.V. en Hunter Douglas Europe B.V.heeft alle noodzakelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de doeleinden die hiervoor genoemd werden.

  Hunter Douglas Europe B.V. werkt samen met de volgende derde partijen:

  • Voor het analyseren van de effectiviteit van onze website: Google Analytics, Semrush;
  • Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven: E-Village, Amersfoortseweg 10e, 3705 GJ Zeist;
  • CRM-systeem: SuperOffice Benelux b.v., Emmasingel 29.41, 5611 AZ Eindhoven

  Hunter Douglas Europe B.V. verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen, noch zal het je persoonsgegevens aan derde partijen geven, anders dan als boven uiteengezet is of op basis van wat we verplicht zijn volgens de wet (bv. in het geval van een rechtmatig verzoek door een rechtbank of wetshandhavingsinstanties).

   

  8. BEWAREN VAN GEGEVENS

  Hunter Douglas Europe B.V. zal persoonsgegevens slechts zolang bewaren als dit redelijk noodzakelijk is voor het doel van verwerking en zal zulke gegevens naderhand verwijderen of anoniem maken. Voor het bepalen van de passende periode voor het bewaren van gegevens zal Hunter Douglas Europe B.V. ook specifieke verplichtingen aangaande het bewaren van gegevens in acht nemen die voortkomen uit andere wetten dan de AVG. Mogelijk verbieden deze wetten de verwijdering van gegevens voor het einde van de minimale bewaarperiode. In het geval bepaalde persoonsgegevens nodig zijn voor een rechtsvordering of andere juridische kwestie, zal Hunter Douglas Europe B.V. deze gegevens bewaren zolang deze kwestie voortduurt.

   

  9. GEGEVENSBEVEILIGING

  Hunter Douglas Europe B.V. moet maatregelen treffen om je persoonsgegeven te beschermen tegen diefstal, verlies of gebruik dat niet overeenstemt met de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld. Wij werken met beveiligde netwerken en gebruiken versleuteling waar nodig.

   

  10. JE RECHTEN

  Je kunt op ieder moment een verzoek indienen om toegang te krijgen tot je persoonsgegevens, deze te corrigeren of te verwijderen. Verder heb je het recht om beperking van het verwerken van je persoonsgegevens te vragen, en, indien toepasselijk, bezwaar te maken tegen het verder verwerken ervan en/of verzoeken je persoonsgegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Je kunt je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met behulp van onze contactgegevens die vermeld staan in de sectie 'Hoe kun je contact met ons opnemen' hieronder.

  Wanneer je ons toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens te gebruiken, kun je deze toestemming op elk moment intrekken. Let erop dat het intrekken van je toestemming geen invloed heeft op de legaliteit van verwerking gebaseerd op toestemming vóór het intrekken van die toestemming.

  Tot slot kun je op elk moment een klacht indienen op https://www.eugdpr.org/

   

  11. HOE KUN JE CONTACT MET ONS OPNEMEN

  Als je vragen hebt over hoe we je persoonsgegevens verwerken of een van je rechten wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen op:

  Hunter Douglas Europe B.V.
  Piekstraat 2
  3071 EL  Rotterdam
  Telefoon: 010-4869911
  E-mail: info@hde.nl

   

  12. UPDATES AAN DEZE VERKLARING

  Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken om veranderingen te weerspiegelen in de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken (bv. als we nieuwe systemen of processen invoeren die een nieuw gebruik van persoonsgegevens met zich meebrengen) of om informatie te verhelderen die we in de verklaring hebben verstrekt. Onze veranderingen zullen overeenkomstig toepasselijke wetten op gegevensbescherming zijn.

  Wij zullen je actief op de hoogte stellen van veranderingen aan deze verklaring of aan de manier waarop we je persoonsgegevens gebruiken, wanneer we wettelijk vereist zijn dit te doen.

  Deze privacyverklaring is voor het laatste bijgewerkt op 9 juli, 2018.